State-of-the-recycling

Technologia PLC to innowacyjne rozwiązanie do głębokiego czyszczenia i precyzyjnego sortowania heterogenicznych twardych odpadów tworzyw sztucznych na frakcje nadające się do recyklingu oraz wykorzystania resztkowych (nienadających się do recyklingu) tworzyw sztucznych do produkcji energii z wysokowydajną jednostką zgazowania.

Technologia PLC

Jak to działa?

Węzeł 01

WĘZEŁ 1 — CZYSZCZENIE

1 przygotowanie wsadu odpadów do oczyszczenia; 2 Separacja produktów wielokrotnego użytku; 3 głębokie oczyszczenie i obniżenie napięcia powierzchniowego

Węzeł 01

WĘZEŁ 2 — SEPARACJA

1 dalsze czyszczenie; 2 precyzyjne oddzielenie nadającego się do recyklingu PP vs PE vs PS (kierowane do UNIT3); 3 segregacja tworzyw sztucznych nienadających się do recyklingu (skierowana do UNIT4).

Węzeł 01

WĘZEŁ 3 — SUSZENIE

Produkcja wysokiej jakości czystych płatków rPP, rPE, rPS, o właściwościach odpowiadających potrzebom partnerów zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych i cenie pozwalającej konkurować z tworzywami sztucznymi surowymi/pierwotnymi

 

Węzeł 01

WĘZEŁ 4 — PRZYGOTOWANIE PALIWA

Produkcja paliwa alternatywnego na potrzeby zgazowania w oparciu o własne odpady nienadające się do recyklingu, biomasę (wsad zewnętrzny) oraz ewentualne inne nienadające się do recyklingu i wysokokaloryczne frakcje odpadów.

Innowacyjny modułowy system do komponowania niestandardowych mieszanek polimerowych zawierających wysoką zawartość (70-90%) materiału pochodzącego z recyklingu
Recyklaty z PLC, plus własne odpady poprodukcyjne (wydajność: 400t/rok). Ze względu na stosunkowo duże wahania pomiędzy partiami recyklatów PLC, wdrożona zostanie inteligentna kontrola jakości procesu, która będzie obejmowała kontrolę jakości materiału wejściowego oraz adaptacyjną kontrolę receptury materiału (innowacja). W zależności od właściwości materiału wejściowego receptura zostanie automatycznie dostosowana, aby zapewnić mniejsze różnice we właściwościach materiału końcowego.
Zrobotyzowany druk 3D z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu to nowe połączenie materiałów i technologii, które zapewnia wiele korzyści w procesie recyklingu tworzyw sztucznych i opracowywania nowych produktów.
Firma TNR zmodernizuje swój istniejący system drukowania 3D, aby umożliwić systemowe przyjmowanie masowych ilości recyklatów opartych na PLC (wydajność 65 ton/rok, co stanowi wzrost o 98% w porównaniu z istniejącymi technologiami drukowania 3D). Modernizacje obejmą usprawnienia systemu monitoringu procesu drukowania w celu wczesnego wykrycia defektów, zminimalizowania awarii oraz umożliwienia zdalnej obsługi. Modernizacje obejmą automatyczny podajnik materiału ze zintegrowanym systemem ważenia wolumetrycznego i osuszaczem.
The solution for the management of mixed hard PLASTIC waste by applying CIrCuLar Economy approach.

Investeko S.A.

Wojska Polskiego 16G

41-600 Świętochłowice

tel: 32 258 55 80

fax: 32 707 45 33

biuro@investeko.pl

NIP: 634-281-00-82

REGON: 242953362

KRS: 0000420405

Projekt plasticLIFEcycle numer LIFE21/ENV/PL/074161 jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej