Definicja twardych tworzyw sztucznych wypracowana w ramach projektu plasticLIFEcycle.

Zaprasza­my do obe­jrzenia krótkiego mate­ri­ału szkole­niowego pow­stałego z myślą o eksploata­torach insta­lacji przetwarza­nia odpadów. Zna­j­du­ją się tam infor­ma­c­je o tym jak zwięk­szyć efek­ty­wność sor­tow­n­ia odpadów poprzez wybieranie twardych tworzyw sztucznych. Z tego szkole­nia dowiesz które z twardych tworzyw sztucznych są najbardziej odpowied­nie do przetwarza­nia w pro­ce­sie recyk­lin­gu w tech­nologii PLC.

The solution for the management of mixed hard PLASTIC waste by applying CIrCuLar Economy approach.

Investeko S.A.

Wojska Polskiego 16G

41-600 Świętochłowice

tel: 32 258 55 80

fax: 32 707 45 33

biuro@investeko.pl

NIP: 634-281-00-82

REGON: 242953362

KRS: 0000420405

Projekt plasticLIFEcycle numer LIFE21/ENV/PL/074161 jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej